ห้องเย็น  อุณหภูมิ 0 ถึง +5 C
ขนาดวัดนอก กว้าง 2.00 เมตร x ยาว 2.40 เมตร x สูง 2.40 เมตร
ความหนาฉนวนโพลียูรีเทน 
- ผนัง และ เพดาน  หนา 75 มม. (3”)
- พื้น หนา 100 มม. (4”) 
พื้นสำเร็จรูปปูอลูมิเนียมปูอลูมิเนียมลายกันลื่น
ประตูห้องเย็น  ประตูบานพับ ขนาดช่อง 0.80x1.90 เมตร (เปิดขวา)  พร้อมม่านทนเย็นแบบกันกระแทก 

ห้องเย็นใหม่ สภาพดีมาก ยังไม่เคยใช้งานตั้งแต่ติดตั้งเสร็จ แต่ร้านต้องปิดลงเพราะพิษโควิด 19