top of page
ใช้กับอุณหภูมิตั้งแต่ +60 C ถึง -20 C เหมาะสำหรับโรงงานอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการป้องกันแมลงเป็นพิเศษ ขาย 1 ม้วน ความยาว 50 ม

ม่านริ้วพลาสติกสีเหลืองใส แบบเรียบ Anti Insect Yellow 300x3mm

SKU: YAN
฿8,955.60ราคา
  • this is my return and refund policy
bottom of page