โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น, และงานภายนอกอาคารทุกชนิด
สำหรับหลอด LED ชนิด T8 ใช้ได้กับอุณหภูมิห้อง +65 °C ถึง -40 °C
ระดับชั้นการป้องกัน IP65
ฝาครอ