top of page
  • รูปภาพนักเขียนSkonworn Yamasathienra

ห้องเย็นต่างกับตู้แช่เย็นอย่างไร
วิธีรักษาคุณภาพวัตถุดิบด้วยการแช่เย็นและแช่แข็งช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเน่าเสีย ประสิทธิภาพการควบคุมอุณภูมิ, ขนาดความจุขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ในบทความนี้เราจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างห้องแช่เย็นและตู้แช่เย็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อระบบควบคุมความเย็นที่สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด


ห้องแช่เย็น/ห้องแช่แข็ง

หน้าที่ของห้องประเภทนี้มีเพื่อสำหรับการเก็บรักษาอาหาร, วัตถุดิบที่มีปรืมาณมาก เราสามารถกำหนดอุณหภูมิ / ความชื้นภายในห้องเย็น / สความหนาของผนัง PU / ทำความสะอาดง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ต้องการควบคุมคุณภาพ และเพื่อไม่ให้อาหารเสียรูปร่าง , เสียรสชาติ และยืดอายุให้เน่าเสียช้าลง สามารถกำหนดระยะเวลาที่ใช้ดึงอุณหภูมิให้เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบ หยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและทำให้อาหารใหม่สดเสมอ


ตู้แช่เย็น/แช่แข็ง

ทำหน้าเหมือนห้องเย็นแต่มีขนาดเล็กใช้เก็บรักษาอาหารได้แต่ไม่สามารถกำหนดเลือกอุณหภูมิกับความชื้นที่ต้องการความหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบ จึงสามารถเก็บรักษาอาหารได้ในระยะสั้นๆ ไม่สามารถรักษาคุณภาพอาหาร , รูปร่างและรสชาติเท่าห้องแช่เย็น/แช่แข็ง เนื่องจากตู้เย็นจะใช้เวลานานกว่าในการดึงอุณหภูมิของวัตถุดิบ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียในวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์หากแช่ในปริมาณมากๆ


การตัดสินใจเลือกระบบห้องหรือระบบตู้ นอกจากเรื่องขนาด, ประสิทธิภาพการควบคุมและทำอุณหภูมิ เรื่องค่าไฟก็เป็นอีกเรื่องที่ควรนำมาพิจารณา การใช้ตู้แช่จำนวนหลายตู้อาจใช้พลังงานมากกว่าห้องเย็นห้องเดียว ส่งผลทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าไฟและค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว นอกจากนี้ประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณภูมิภายในห้องเย็นรักษาคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีกว่า สามารถคงคุณลักษณะของรสชาติและกลิ่นครบถ้วน


Cr

บทความ: คุณ เจ พี ผู้เชี่ยวชาญระบบเครื่องทำความเย็น

รูปประกอบ/เรียบเรียง: สกลวร ยามัสเถียร
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page