top of page
ช่องนี้จะเผยแพร่ในเร็วๆนี้!

ห้องเย็น Modular 

ห้องเย็น / ห้องรักษาอุณหภูมิฉนวนโพลียูรีเทน

  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และกิจการทั่วไปที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นความประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ

  • เป็นระบบสำเร็จรูปผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

  • สะดวกในการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือต่อเติมในอนาคต ผลิตได้ทุกขนาดตามความต้องการใช้งาน ตั้งแต่ห้องเย็นขนาดเล็ก จนถึง ห้องเย็นขนาดใหญ่ อีกทั้งประหยัดเนื้อที่กว่าฉนวนแบบอื่น

  • ปลอดภัยเพราะเป็นฉนวนชนิดไม่ลามไฟ

  • มีความสวยงาม ถูกสุขอนามัย ตามหลัก GOOD MANUFACTURING PRACTISE (GMP) และแข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

  • มีวัสดุผิวให้เลือกหลายอย่าง เช่น เหล็กเคลือบสี เหล็กสเตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ

bottom of page