top of page

ห้องเย็นสำเร็จรูป

  • เป็นห้องเย็นที่สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าบ้าน และไฟฟ้าโรงงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

  • มีให้เลือกถึง 3 ขนาดด้วยกัน คือ

  • Various sizes available:-

  • ห้องเดี่ยวขนาดเล็ก ขนาดห้อง 1.50 x 1.50 x 2.40 (สูง) เมตร

  • ห้องคู่ขนาดกลาง ขนาดห้อง 2.00 x 1.50 x 2.40 (สูง) เมตร

  • ห้องเดี่ยวขนาดใหญ่ ขนาดห้อง 2.20 x 2.60 x 2.40 (สูง) เมตร

  • เลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส ถึง -20 องศาเซลเซียส

  • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

  • พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่สะดวก และรวดเร็ว

download brochure

bottom of page